VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

2 / 2021     

Vplyv daňového systému krajín V4 na efektívny výber daní

Finanční obsahový marketing podporuje angažovanost zákazníků

Správanie mužov a žien na finančnom trhu 

Sociálna ekonomika versus organizácie tretieho sektora

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

K problematike komerčného poistného trhu v SR pred pandémiou COVID 19

Ukotvenie a tolerancia k riziku - odchýlky od racionality na finančnom trhu

Regulačná arbitráž na finančnom trhu, jej prejavy a možnosti riešenia

Možné spôsoby zafektívnenia fungovania organizácií verejného sektora v prostredí behaviorálnej ekonómie

Determinanty ovplyvňujúce rozhodovanie o kapitálovej štruktúre

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 
 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Ukotvenie a tolerancia k riziku – odchýlky od racionality na finančnom trhu

DEROGATIONS FROM RACIONALITY TO THE FINANCIAL MARKET

CTIBOR PILCH


Abstract

In response to the malfunctioning of the theory of efficient markets and rational behavior models, it has created a new approach to explaining the behavior of financial market participants, namely behavioral finance. Behavioral Theory Theory says that some financial issues and phenomena can be better described and understood when we use models where subjects do not have to act rationally. According to this theory, there are many deviations from rationality. Some are described better, others less. Some are emotional-dependent, they are called emotional. Others, emotion-independent, are called cognitive. Risk tolerance and anchor, two of which are analyzed in the present submission. The results of the survey made by the contributor document the fact that the deviations exist.

Keywords

risk, uncertainty, tolerance for risk, cognitive deviations, emotional deviations

JEL Classification:

G21, G23 

 

Celý článok 

 Archív

 Hlavná stránka