VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

2 / 2021     

Vplyv daňového systému krajín V4 na efektívny výber daní

Finanční obsahový marketing podporuje angažovanost zákazníků

Správanie mužov a žien na finančnom trhu 

Sociálna ekonomika versus organizácie tretieho sektora

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

K problematike komerčného poistného trhu v SR pred pandémiou COVID 19

Ukotvenie a tolerancia k riziku - odchýlky od racionality na finančnom trhu

Regulačná arbitráž na finančnom trhu, jej prejavy a možnosti riešenia

Možné spôsoby zafektívnenia fungovania organizácií verejného sektora v prostredí behaviorálnej ekonómie

Determinanty ovplyvňujúce rozhodovanie o kapitálovej štruktúre

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 
 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

Správanie mužov a žien na finančných trhoch

Behavior of men and women in financial markets

 

Ctibor Pilch

Abstract

Recently, more than ever publish reviews of irrational behavior of investors in the financial markets. Published as various deviates from rationality. Their number is likely to even increase. This is reflected efforts to explain the reasons for these deviations. Analyze the factors which are likely to cause these variations. Still less is written about the differences in the behavior of different groups of investors, potential or real. In practice, we can also trace some differences in behavior between men and women. They are caused by several factors, known and unknown. Some are saying this post.

Key words

psychology of investors,investing, investment behaviour, several factors ,decision-making, 

JEL Classification

G21, G23

Introduction

It should be recognized that there are certain practical considerations which may influence the behavior of the various gap. For example, most women have during their lives fulfill parent responsibilities. And thus it is involved in work in less time. Therefore, their income is in many cases lower than incomes of men. The opposite trend says that women live longer than men. In many countries, retire a little earlier than men. And therefore typically they spend more time in retirement than men.

 

Celý článok.

 Archív

 Hlavná stránka