VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

2 / 2021     

Vplyv daňového systému krajín V4 na efektívny výber daní

Finanční obsahový marketing podporuje angažovanost zákazníků

Správanie mužov a žien na finančnom trhu 

Sociálna ekonomika versus organizácie tretieho sektora

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

K problematike komerčného poistného trhu v SR pred pandémiou COVID 19

Ukotvenie a tolerancia k riziku - odchýlky od racionality na finančnom trhu

Regulačná arbitráž na finančnom trhu, jej prejavy a možnosti riešenia

Možné spôsoby zafektívnenia fungovania organizácií verejného sektora v prostredí behaviorálnej ekonómie

Determinanty ovplyvňujúce rozhodovanie o kapitálovej štruktúre

Vplyv brexitu a svetovej pandémie na Veľkú Britániu

Analýza vládnych výdavkov vynaložených v súvislosti s pandémiou

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 
 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 Analýza vládnych výdavkov vynaložených v súvislosti s pandémiou

Analysis of government expenditures related to the pandemic

 

Ivana Lennerová

 

Abstrakt

Pandémia COVID-19 zasiahla bez rozdielu každú jednu krajinu. Množstvo štátov sa už pred pandémiou nachádzalo v rôznych hospodárskych krízach a pandémia ich situáciu ešte zhoršila. Slovensko tesne pred vypuknutím pandémie oslavovalo novú vládu, ktorá musela prijať za bojových podmienok pandémie viaceré opatrenia. Slovensko poskytlo občanom viacero formátov pomoci, aby ich ochránilo pred bankrotom. Pandémia veľmi výrazne ovplyvnila vládne výdavky v SR. Negatívny vplyv pandemického vývoja bolo možné pozorovať najmä vo výpadku daňových príjmov či v navýšení transferov zo Sociálnej poisťovne. Slovenský HDP v roku 2020 klesal, ekonomike však pomohol export a znižovanie prepadu niektorých odvetví. Pandémia ovplyvnila vo veľkej miere i nezamestnanosť.

Kľúčové slová : pandémia, kríza, dane

 

Celý článok.