Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke

Investičné limity v penzijných fondoch

K rozdeľovacím transakciám systému národných účtov ESA 2010

Halloween efekt na finančných trhoch

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
 
13. júla
 
 
 
 
1607 - v Prahe sa narodil český rytec a kresliar Václav Hollar. Popredný grafik, pôsobil v Nemecku, Antverpách i Londýne. Je po ňom pomenované Sdružení českých umělců grafiků Hollar, ktoré vzniklo v roku 1917. Zomrel 25. marca 1677 vo Westminstri.
 
1873 - v Brezovej pod Bradlom zomrel národný a kultúrny pracovník Samuel Jurkovič, učiteľ, organizátor ochotníckeho divadelníctva, družstevníctva, národný buditeľ. Zostavil učebnice, napr. Prírodopis pre školy, Dejepis cirkevný, písal poéziu, napr.: zbierku Zvestoň, čili Orel Nitranské Tatry navštevující, prispieval do Slovenských pohľadov, Obzoru a Cirkevných listov. Spolu s J. M. Hurbanom založil Slovenské národné divadlo nitranské v Sobotišti. Založil svojpomocné družstvo - Gazdovský spolok v Sobotišti, prvé úverové družstvo v Európe. Jeho dcéra Anna, ochotnícka herečka, sa stala manželkou J. M. Hurbana. Jurkovič sa narodil 9. februára 1796 v Brezovej pod Bradlom.
 


1942 - v Nových Zámkoch sa narodil akademický sochár Juraj Meliš. Vo svojej tvorbe reaguje na najmodernejšie svetové trendy. V roku 1989 založil s priateľmi voľné umelecké združenie Gerulata, ktoré na mieste antickej osady v Rusovciach pripravuje výstavy domácich a zahraničných výtvarníkov. Sochársky spolupracoval na filmoch: Drak sa vracia, Javor a Juliana, Panna zázračnica. Profesor na VŠVU, autor sôch, ktoré poznajú Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta Slovenska - Napoleonský vojak a Schöner Náci.
 
1954 - zomrela mexická maliarka Frida Kahlo. Vynikajúca umelkyňa, známa aj vďaka svojmu južanskému temperamentu. Po otcovi bola nemecká Židovka, po matke mexická Indiánka. Prekonala obrnu a takmer zomrela pri automobilovej nehode. Vôľou však prekonala zdravotný handicap, maľovala aj na lôžku. Manželka mexického maliara Diega Riveru. Autorka desiatok obrazov, mnohých autoportrétov, jej dielo tiež ovplyvnila neschopnosť donosiť dieťa. Narodila sa 6. júla 1907.

1960 - v meste Luján v Argentíne zomrel prozaik, autor literatúry pre deti a mládež 
Jozef Cíger Hronský, vlastným menom Jozef Cíger. Pôvodne učiteľ, neskôr pôsobil v Matici slovenskej. Počas SNP bol zatknutý, po vojne emigroval a zvyšok života prežil v Argentíne, kde sa aktívne zapájal do života slovenskej emigrácie. Pracoval v Slovenskom kultúrnom spolku v Argentíne, bol predsedom Slovenskej národnej rady v zahraničí a čestným predsedom Spolku slovenských spisovateľov a umelcov. Podieľal sa na založení Zahraničnej Matice slovenskej. Jeho prvými knihami sú realistické zbierky poviedok U nás, Domov a Medové srdce. Za najlepšie romány sú považované Chlieb a Jozef Mak. Ďalšie romány Pisár Gráč, Andreas Búr Majster a Svet na Trasovisku. Tvorba pre deti: Smelý Zajko, Brondove rozprávky, Budkáčik a Dubkáčik a i. Narodil sa 23. februára 1896 vo Zvolene.

1986 - zomrel český herec Ladislav Pešek. Pôsobil v divadlách v Brne a Prahe, bol dlhoročným členom Národního divadla. Tiež vynikajúci filmový a televízny herec: Škola základ života, Cech panen kutnohorských, Cesta do hlubin študákovy duše, Hotel Modrá hvězda, Valentin dobrotivý, Jan Hus, Strakonický dudák, Jan Žižka, Hrátky s čertem, Májové hvězdy, Nejmladší z rodu Hamrů, Adéla ještě nevečeřela, Já už budu hodný, dědečku, Nezralé maliny. Narodil sa 4. októbra 1906.
 
 
 
2007 - zomrel hudobný skladateľ Ilja Zeljenka. Po vyštudovaní kompozície na VŠMU u Jána Cikkera bol dramaturgom Slovenskej filharmónie a Československého rozhlasu v Bratislave. V roku 1973 ho vylúčili zo Zväzu slovenských skladateľov. Po novembri 1989 sa vrátil na oficiálnu scénu , bol predsedom Slovenskej hudobnej únie, prezidentom Medzinárodného hudobného festivalu Melos Étos (1990-1991), na VŠMU vyučoval kompozíciu. Tvorca symfónií a ďalších diel, napr.: Ouvertura giocosa, Hudba pre orchester, Hudba pre Warchala, Symfonietta giocosa, Ouvertura festival, Syn človeka - slovenské pašie, opier: Bátoryčka, Posledné dni Veľkej Moravy, filmovej hudby: Slnko v sieti, Panna zázračnica, Tri dcéry, Génius, Javor a Juliana, Nylonový mesiac, Drak sa vracia a mnohých ďalších. Narodil sa 21. decembra 1932 v Bratislave.

2007 - zomrel medailér, akademický sochár Karol Lacko. Po absolvovaní VŠMU u prof. Rudolfa Pribiša pôsobil ako slobodný umelec v Bratislave. Venoval sa medailérstvu i tvorbe monumentov, je napr. autorom pomníka Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou a plastiky obetiam fašizmu v Mauthausene. V roku 1967 získal za kolekciu medailí cenu na Bienále mladých v Paríži a viaceré ceny v súťažiach na monumentálne riešenie pomníkov. Nositeľ Ceny Cypriána Majerníka z roku 1969. Narodil sa 28. októbra 1938 v Novej Vsi nad Váhom.
 

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR