Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke

Investičné limity v penzijných fondoch

K rozdeľovacím transakciám systému národných účtov ESA 2010

Halloween efekt na finančných trhoch

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

 

10. októbra

 

 

1813 - v Le Roncole sa narodil taliansky skladateľ Giuseppe Verdi. Nadviazal na tradičnú formu talianskej opery a stal sa dovŕšiteľom jej vývoja. V prvom období tvorby uplatnil tému národno-oslobodzovacieho boja: Nabucco, Attila, neskôr dramatické polohy: Luisa Millerová, Macbeth a témy sociálne: Rigoletto, Trubadúr, Traviata. Po roku 1855 sa usiloval o vytvorenie veľkej opery francúzskeho typu: Maškarný ples, Don Carlos, Aida. V poslednom období života použil shakespearovské námety: Othello, Falstaff. Autor Rekviem, Te Deum, Stabat Mater. Zomrel 27. januára 1901 v Miláne.1861 - narodil sa nórsky polárnik, diplomat Fridtjof Nansen. Ako prvý na lyžiach a snežniciach prekonal Grónsko a na lodi Fram preplával Severný ľadový oceán. Po 1. svetovej  vojne bol predsedom komisie Spoločnosti národov pre utečencov a tiež vrchným komisárom za prepustenie vojnových zajatcov. Nositeľ Nobelovej ceny mieru (1922). Zomrel 13. mája 1930.

1901 - v Stampe, Švajčiarsko, sa narodil sochár Alberto Giacometti, jeden z najväčších umelcov 20. storočia. K umeniu ho priviedol otec, krajinár. Študoval v Ženeve, v Paríži navštevoval Academie de la Grande Chaumiere. Jeho dielo bolo inšpirované kubizmom, umením Afriky a Oceánie a neskôr surrealizmom. Venoval sa figurálnej tvorbe, ale tiež maľbe a litografii. Zomrel 11. januára 1966 v Chur vo Švajčiarsku.

1919 - v Bratislave bola zriadená Univerzitná knižnica, druhá najväčšia knižnica na Slovensku.

1942 - zomrela v Banskej Bystrici spisovateľka Terézia Vansová, redaktorka prvého slovenského časopisu pre ženy Dennica, predstaviteľka realizmu v slovenskej literatúre. Debutovala cyklom básní, ktoré vyšli časopisecky, neskoršie boli reakciou na smrť malého syna. Zaujala románom Sirota Podhradských. Ďalšie dielo - romány: Svedomie, Kliatba, Sestry, krátke prózy: Nové šatočky, Julinkin prvý bál, Prsteň, cestopis: Pani Georgiadesová na cestách. Pre deti napísala novely: Paľko Šuška a Danko a Janko. Narodila sa 18. apríla 1857 vo Zvolenskej Slatine
(viac).1962 - zomrel nórsky prozaik Trygve Gulbranssen. Vo svojej literárnej tvorbe čerpal zo starých dedinských príbehov. Okrem toho, že sa stal autorom bestsellerov: Večne spievajú lesy, Niet inej cesty a Zo smrtnej hory fúka, bol tiež zámožným veľkoobchodníkom s tabakovými výrobkami, mecenášom, športovým organizátorom i aktívnym športovcom. Narodil sa 15. júna 1894.

1973 - zomrel Ludwig von Mises, ekonóm, popredný predstaviteľ rakúskej ekonomickej  školy (viac).

1976 - v Bratislave zomrel právnik Štefan Luby, univerzitný profesor, akademik ČSAV a SAV. V rokoch 1959-1976 riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV v Bratislave. Špecializoval sa na občianske právo a právne dejiny, bol zakladateľom právnej komparatistiky na Slovensku. Narodil sa 5. januára 1910 v Liptovskom Hrádku.

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR