Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke

Investičné limity v penzijných fondoch

K rozdeľovacím transakciám systému národných účtov ESA 2010

Halloween efekt na finančných trhoch

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

 

Mikuláš Galanda

4. mája 1895 sa v Malej Vieske pri Turčianskych Tepliciach sa narodil maliar Mikuláš Galanda. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Budapešti a na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe, kde sa zoznámil s výtvarníkom Ľudovítom Fullom. Pražskú Akadémiu výtvarných umení ukončil v roku 1927 a od roku 1930 bol pedagógom na Škole umeleckých remesiel v Bratislave. Popri Ľudovítovi. Fullovi bol najvýznamnejším predstaviteľom zakladateľskej generácie moderného slovenského maliarstva, inšpirovaný kubizmom a abstraktným umením. Vydávali spolu Súkromné listy Fullu a Galandu (1930-1932), ojedinelý umelecký manifest na Slovensku. Galanda sa venoval tiež ilustrácii, bibliofílii a knižnej grafike, graficky upravoval a ilustroval kultúrnu revue DAV a vytvoril tiež viaceré scénické návrhy. Zomrel 5. júna 1938 v Bratislave

Z tvorby :

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR