3 / 2022                

          

Technical Efficiency of banks in Slovakia from the point of view of mortgage trnsactions

Niektoré vybrané kognitívne odchýlky od racionality

Srovnání vývoje cen a determinantů cen na realitních trzích zemí V4

Niektoré emočné odchýlky a racionalita

K niektorým vybraným zmiešaným odchýlkam

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

       Historický kalendár

 

     

 

 

19. januára

  

1736 - narodil sa James Watt, škótsky mechanik, vynálezca a fyzik
 
1789 - narodil sa francúzsky filozof a sociológ August Comte, spoluzakladateľ pozitivizmu a sociológie, tvorca termínu sociológie. Hlavné dielo: Kurz pozitívnej filozofie. Zomrel 5. septembra 1857.
 
1809 - v Bostone sa narodil významný americký básnik-symbolista, spisovateľ, zakladateľ modernej poviedky Edgar Allan Poe. Autor svetoznámej básne Havran, zbierok poviedok: Zvony, Poviedky, Rozprávky, grotesky a arabesky, literatúry hrôzy: Jama a kyvadlo, Súdok amontillada, Predčasný pohreb, Čierny kocúr, detektívok: Vraždy v ulici Morgue, Tajomstvo Márie Rogetovej, Ukradnutý list a esejí: filozofia kompozície, Básnický princíp. Svojou tvorbou ovplyvnil najmä francúzskych symbolistov. Zomrel 7. októbra 1849 v Baltimore.

1839 - v Aix-en-Provence sa narodil francúzsky maliar Paul Cézanne, jedna z najvýznamnejších osobností maliarstva druhej poloviny 19. stor. Spolu s van Goghom a Gauguinom otvorili cestu k modernému umeniu 20. st. Hlavnými témami jeho diel sú zátišia, portréty, krajiny. Zomrel 22. októbra 1906 vo svojom rodnom meste
(viac).

1877 - v Sobotke sa narodil český spisovateľ Fráňa Šrámek. Autor veršov opojených mladosťou Splav, impresionisticky ladeného románu: Stříbrný vítr a drámy Měsíc nad řekou. Odpor k malomeštiackej spoločnosti a rakúskemu militarizmu vyjadril v básnických zbierkach: Života bído, přec tě mám rád, Modrý a rudý a v poviedkových knihách: Sláva života, Žasnoucí voják. Zomrel 1. júla 1952 v Prahe.

1890 - vo Frymburku-Blatnej v južných Čechách sa narodil český maliar Ján Hála, ktorý sa usadil vo Važci, pod Tatrami, kde sa venoval predovšetkým maľbe važeckého kraja a ľudu. Autor knihy Podtatranská dedina, ktorú bohato ilustroval. Jeden zo zakladateľov slovenskej knižnej ilustrácie, čestný predseda prípravného výboru pre založenie Galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Počas vojny sa vysťahoval sa do Čiech, no neskôr sa vrátil na Slovensko, pripojil sa k antifašistickému hnutiu a aktívne sa zúčastnil i Slovenského národného povstania. Vo Važci je jeho galéria. Zomrel 17. mája 1959 vo Važci
(viac).

1919 - v Brodzanoch sa narodil básnik, diplomat Vladimír Reisel. V rokoch 1945-1949 tlačový atašé na čs. veľvyslanectve v Paríži, neskôr redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a v Slovenských pohľadoch. Pod vplyvom G. Apollinaira písal snovú, imaginatívnu lyriku: Vidím všetky dni a noci, Neskutočné mesto, Zrkadlo a za zrkadlom. Z neskoršieho diela: Smutné rozkoše, Moja jediná, U nás, Žena a muž a i. Napísal aj knihy veršov pre deti a prekladal francúzsku poéziu.
 
1922 - v Moravskej Ostrave sa narodila maliarka a grafička Tamara Klimová. Študovala na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe, kde sa stretla s Alojzom Klimom (1922-2000), svojím manželom, s ktorým patrila k zakladateľským osobnostiam geometrického umenia na Slovensku. Zakladajúca členka Klubu konkretistov (1967).  Zomrela 28. januára 2004 v Bratislave.

1945 - vojská Ukrajinského frontu a 1. Československého armádneho zboru v ZSSR oslobodili Košice a Prešov.

1969 - zomrel český študent Jan Palach, ktorý sa 16. januára 1969 na protest proti obsadeniu Československa vojskami Varšavskej zmluvy a ústupkom zo strany československej vlády voči okupantom upálil na Václavskom námestí v Prahe. Jeho pohreb 25. januára 1969 sa stal celonárodnou manifestáciou. Narodil sa 11. augusta 1948.
 
1972 - narodila sa vodná slalomárka Elena Kaliská, vynikajúca športovkyňa, pôsobí v AŠK Kanoe Tatra Klube KTK Liptovský Mikuláš. Držiteľka zlatých medailí z OH 2004 v Aténach a 2008 v Pekingu, niekoľkonásobná majsterka Európy, majsterka sveta a celková víťazka Svetového pohára.

1980 - v Bratislave zomrel textár tanečných piesní a libretista, právnik Pavol Braxatoris, vnuk básnika Andreja Sládkoviča. Napísal libretá k operetám Gejzu Dusíka: Modrá ruža, Hrnčiarsky bál a i. Narodil sa 4. februára 1909 v Senici.

1993 - SR prijali za člena OSN ako 180. členský štát. Vstupný prejav pred auditóriom valného zhromaždenia OSN predniesol minister zahraničných vecí Milan Kňažko.
 
2001 - zomrel Marián Gallo, slovenský herec.

2003 - zomrel básnik a prekladateľ Vojtech Kondrót. Pôvodne učiteľ, neskôr redaktor. Básnické zbierky: Prázdniny šestnásťročného, Stromy s nami tromi, Spokornatenie, Krajina, Podobnosť krajín, Rovina stola, Návrat tou istou cestou, Správy z domova, Zbierka nevyriešených úloh, Zimopis, Letopis, Definície a Mám bosé srdce. Spoluautor poetickej knihy Pocta, venovanej pamiatke hrdinu protifašistického odboja Mirka Nešpora. Preložil antológiu poézie maďarských básnikov žijúcich na Slovensku Most cez Dunaj a Mužný vek. Narodil sa 27. novembra 1940 v Bratislave.

2006 - slovenské vojenské lietadlo havarovalo vo večerných hodinách na severovýchode Maďarska pri obci Télkibánya. Lietadlo smerovalo z kosovského mesta Prištiny do Košíc a viezlo domov vojakov a inštruktorov, ktorí pôsobili v misii KFOR. Na palube lietadla bolo 43 osôb, z toho tri ženy. Tragédiu vojenského špeciálu prežil len jeden vojak.