Január    2014  

 

 

Podpora rizikového kapitálu

The banking sector in Poland 

Priemysel a nová priemyselná politika

Príspevok k problematike postavenia Bitcoinu 

K riadeniu úverového rizika

Platobná bilancia Slovenskej republiky za posledných desa rokov

Recenzia

Informácie pre čitatežov a autorov

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

     
Krzysztof Drachal*
Faculty of Mathematics and Information Science
Warsaw University of Technology
 
 
The banking sector in Poland
 
Abstract
A brief review of current Polish banking sector is given. Banks in Poland have not been hit so severely by the recent financial crisis. Moreover, household debt is relatively small in comparison to other European countries. Credit policy is regulated in a way that rather hampers credit flows than allows to offer too risky loans by banks. On the other hand, it is expected that the demand for credits will increase, for example due to some social and economical processes. That can force some customers (with small chances to obtain a loan in a bank) to seek other, non-banking, financial institutions, i.e. the ones that are not supervised by reliable government institutions and not regulated by the banking law. There is also a political discussion in Poland, whether banks should be less dependent on foreign investors.
 
Keywords: banks, banking sector, Poland.
JEL Classification: G21.
 
1. Introduction
Poland is a new member of the European Union. It was relatively long under the domination of the Soviet Union. Afterwards, it has opened itself on Western countries and their economies.


 

 


*    Warsaw University of Technology, Faculty of Mathematics and Information Science, Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, Poland.
 
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavatežstvo FIN STAR