Január    2014  

 

 

Podpora rizikového kapitálu

The banking sector in Poland 

Priemysel a nová priemyselná politika

Príspevok k problematike postavenia Bitcoinu 

K riadeniu úverového rizika

Platobná bilancia Slovenskej republiky za posledných desať rokov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

       
Ing. Ján Horvát
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
 
Príspevok k problematike postavenia Bitcoinu
 
Contribution to the issue of the Bitcoin

 

 
 
Abstrakt:
Autor sa zameriava na aktuálnu problematiku virtuálnych platidiel v kontexte s konzervatívnymi menami, so zameraním sa na bitcoin a perspektívy tohto platidla do budúcnosti.
 
Kľúčové slová: Bitcoin, mena, menová autorita, peniaze, definícia peňazí
 
Abstract:
Author has focused on current topic of cryptocurrency in context with conservative currencies, especially on Bitcoin and its perspective to the future.
 
Key words: Bitcoin, currency, monetary authority, money, money definition
 
JEL classification: E59, E49
 
Bitcoin je aktuálnou témou dnešných dní. Aktuálne kurz jedného Bitcoin atakoval psychologickú hranicu 1000 USD, pričom ani nie pred rokom dosahoval kurz 7 dolárov za jeden Bitcoin. Existuje veľmi málo informácií o tom, ako sú bitcoiny emitované, ako funguje regulácia, ako sa dá zabezpečiť bezpečnosť transakcií a pod. Oficiálne chce byť Bitcoin virtuálna mena, ktorá nemá nad sebou žiadnu zo svetových centrálnych bánk, čím sa autori snažia deklarovať nezávislosť. Nezávislosť má podľa autorov spočívať v nasledovnom postupe. Údajne prebieha “ťažba Bitcoinov” prostredníctvom počítačov. Údajne je ťažba založená na riešení matematických úloh pomocou počítačov s tým, že náročnosť matematických úloh sa neustále zvyšuje. Z toho vyplýva, že emisia Bitcoinov by sa mala spomaľovať. Na matematický algoritmus nemá vplyv žiaden človek, počet Bitcoinov je limitovaný tým, že emisia sa spomaľuje.
V histórií sa stretávame s častými snahami o vytvorenie paralelných platidiel, pričom niektoré boli viac úspešné a niektoré menej.
 
 
 
 
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR