Január    2014  

 

 

Podpora rizikového kapitálu

The banking sector in Poland 

Priemysel a nová priemyselná politika

Príspevok k problematike postavenia Bitcoinu 

K riadeniu úverového rizika

Platobná bilancia Slovenskej republiky za posledných desať rokov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

       Historický kalendár

 

     

 

            

    ODBORNÝ MESAČNÍK PRE FINANCIE A INVESTOVANIE

 

Ročník I.       Číslo 1          

 
 

Stránka sa najlepšie zobrazí použitím prehliadača Internet Explorer

Prvé číslo časopisu vyšlo ako spoločné vydanie s časopisom Finančné trhy pri príležitosti jeho stého vydania.  

 

V roku 2014  navštívených  87 022  stránok (stav k 15.1.2014)

 

Vydáva 

Vydavateľstvo Fin Star
Pavla Horova 28, 841 08 Bratislava
Telefón: +0421919037285
e-mail: finstar1000@gmail.com

 

Redakčná rada

Prof.Ing. Eva Horvátová, CSc.,vedúca KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave 
Ing. Ctibor Pilch, PhD., konateľ vydavateľa a šéfredaktor
Ing. Boris Šturc,CSc.,KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave
Mgr.Vladimír Bačišin, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania
PhDr.Eva Chudinová, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Bratislava

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR