Február    2014  

 

 

Daňové úniky ako jedna z príčin finančnej a hospodárskej krízy v Grécku

Denník The Wall Street Journal 

Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie podľa IAS/IFRS 

Vybrané makroekonomické ukazovatele Grécka v období pred vstupom do HMÚ 

K riadeniu úverového rizika

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

     
Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.
Fakulta ekonómie a podnikania       
Paneurópska vysoká škola Bratislava
 
 
Denník The Wall Street Journal
 
Daily Newspaper The Wall Street Journal
 
 
Abstrakt
Článok opisuje vznik, históriu a súčasný stav denníka The Wall Street Journal. Denník založili novinári Charles Dow, Edward Jones a Charles Milford Bergstresser. Ich spoločnosť Dow Jones Dow Jones & Company okrem denníka založila vlastnú spravodajskú agentúru a začala zverejňovať hodnoty indexov.
 
Abstract
The article describes the origin, history and current state of the newspaper The Wall Street Journal. Diary of journalists founded by Charles Dow, Edward Jones and Charles Milford Bergstresser. Their Dow Jones Dow Jones & Company, except the log created its own news agency and began to publish the index values​​.
 
Kľúčové slová
Masmédiá, časopisy, indexový
 
Key words
Media, Newspapers, Indicies
 
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR