Február    2014  

 

 

Daňové úniky ako jedna z príčin finančnej a hospodárskej krízy v Grécku

Denník The Wall Street Journal 

Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie podľa IAS/IFRS 

Vybrané makroekonomické ukazovatele Grécka v období pred vstupom do HMÚ 

K riadeniu úverového rizika

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

     
Ing. Petra Poláková
 
K riadeniu úverového rizika
2.časť
 
Hodnotenie bonity klienta
 
Účelom hodnotenia bonity klienta je analýza všetkých rizík, ktoré vznikajú banke so vznikom a trvaním úverového vzťahu zo strany úverového žiadateľa a zabezpečiť sa proti riziku, že klient nebude schopný splácať svoje záväzky voči banke. Banka musí reálne zhodnotiť, či klient splatí úver v dohodnutom termíne. Cieľom je odhadnúť rozsah rizika a následne zredukovať mieru neistoty pri splácaní úveru. Na základe zistených výsledkov banka rozhodne či a za akých podmienok úver poskytne. Hodnotenie bonity klienta je súčasťou úverového procesu, ktorý má niekoľko fáz:
 
 
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR