Apríl    2014  

 

 

 

Koncepcia fiškálnych a rozpočtových rád vo vybraných krajinách sveta 

Súčasný stav ukrajinskej ekonomiky

K vymedzeniu základných charakteristík investičných projektov 

Korupcia ako jedna z príčin finančnej a hospodárskej krízy v podmienkach Grécka 

K riadeniu úverového rizika

Recenzie

Informácie pre čitatežov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Katarína Belanová, PhD.
Národohospodárska Fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 

Článok momentálne nie je k dispzícii

 

 Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavatežstvo FIN STAR