Apríl    2014  

 

 

 

Koncepcia fiškálnych a rozpočtových rád vo vybraných krajinách sveta 

Súčasný stav ukrajinskej ekonomiky

K vymedzeniu základných charakteristík investičných projektov 

Korupcia ako jedna z príčin finančnej a hospodárskej krízy v podmienkach Grécka 

K riadeniu úverového rizika

Recenzie

Informácie pre čitatežov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

 

Recenzie

 

 

Recenzia na vedeckú monografiu

Bašová, A. – Holjenčík, J..: Financie prirodzených monopolov.
Prvé vydanie. Bratislava: Vydavatežstvo EKONÓM, 2013, 141 s.,
ISBN 978 – 80 – 225 – 3827 – 5
 
 
 

Recenzia na prácu

Michael J. Sandel (2012): What money can’t buy.   New York: Farrar, Straus and Giroux.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavatežstvo FIN STAR