VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2023     

From obstacles to opportunities: Enabligh ESG adoption in SMEs

Analýza úrovne finančného začlenenia v krainách Európskej 

Porovnanie modelov GARCH, GJR-GARCH, a E-GARCH v súvislosti s analýzou akciového trhu.

Risk tolerance and anchoring

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

      

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

       Historický kalendár

     

 

 

2022

2021

2020

2019 

2018

2017 

2016

2015

2014