Máj  2014  

 

 

 

Ekonomické mýty,stereotypy a gatekeeping v médiách 

Transparentnosť poistného trhu na Slovensku v kontexte legislatívy, upravujúcej jeho fungovanie

Merateľné a nemerateľné ciele v PR a media relations

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

K riadeniu úverového rizika

Informácie pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

Ing. Petra Poláková

K riadeniu úverového rizika

4.časť

Úverové riziko a regulácia

S rastúcou integráciou a globalizáciou vznikla vo svete potreba stanoviť jednotne pravidlá pre kvantifikáciu finančných rizík, ako aj adekvátnu výšku kapitálu, ktorý by nimi spôsobené straty dostatočne pokryl. Baselejský výbor pre bankový dohľad bol založený v roku 1974 guvernérmi centrálnych bánk zoskupenia G-10. Cieľom bolo vytvoriť orgán pre spoluprácu v oblasti bankového dohľadu. Hlavnou úlohov Basilejského výboru pre dohľad je vytváranie medzinárodných štandardov, smerníc a opatrení. V roku 1988 bola vypracovaná dohoda o kapitálovej primeranosti, regulačná smernica Basel Capital Accord, neskôr známa ako Basel I.  

 

 

Celý článok. 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR