Jún  2014  

 

 

 

Nobelova cena za ekonómiu

The international role of Euro

K riadeniu úverového rizika

Komparácia únikov spotrebných daní na  Slovensku a v Českej republike

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

  

Ing. Petra Poláková

K riadeniu úverového rizika

5.časť

Riadenie úverového rizika na úrovni pobočky – schvaľovanie úverových obchodov

 

Sberbank je najväčšia a najsilnejšia ruská banka. Spravuje takmer jednu tretinu všetkých aktív ruského bankového sektora. Jej zakladateľom a hlavným akcionárom je Centrálna banka Ruskej Federácie, ktorá vlastní 50 % celkového základného imania. Banka disponuje najväčšou predajnou sieťou v Rusku s viac ako 19 000 pobočkami. Spolu s dcérskymi spoločnosťami pôsobí v 20 krajinách Spoločenstva nezávislých štátov a tiež v krajinách strednej a východnej Európy. Sberbank operuje v úzkej spolupráci s viac ako 220 úverovými inštitúciami sveta, je členom mnohých medzinárodných finančných inštitúcií. V úzkom spojení so zahraničnými partnermi poskytuje Sberbank širokú škálu finančných služieb pre svojich klientov so špecifickými potrebami pri medzinárodnom obchode na svetových trhoch.  Po akvizícii 100 % akcii Volksbank International ruskou Sberbank v roku 2012 začala VOLKSBANK Slovensko, a.s., od 15. februára 2013 fungovať pod novou značkou – Sberbank Slovensko, a.s. Hlavným akcionárom Sberbank Slovensko je rakúska spoločnosť Sberbank Europe AG. 100 % akcionárom Sberbank Europe AG je Sberbank Ruska.

 

 

Celý článok.

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR