Jún  2014  

 

 

 

Nobelova cena za ekonómiu

The international role of Euro

K riadeniu úverového rizika

Komparácia únikov spotrebných daní na  Slovensku a v Českej republike

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.
Ústav medzinárodného podnikania             
Fakulta ekonómie a podnikania
Paneurópska vysoká škola             
 
 
Nobelova cena za ekonómiu za rok 2013
 

Nobelovu cenu za ekonómiu (Cena Švédskej centrálnej banky na pamiatku Alfreda Nobela) za rok 2013 dostali americkí vedci Eugene Fama, Robert Shiller a Lars Peter Hansen. Oznámila to Švédska kráľovská akadémia vied. Ich výskumy pomáhajú pochopiť burzové ceny z hľadiska dlhého časového obdobia a zarábať na kapitálovom trhu.

Kráľovská akadémia považuje výskumy spred pol storočia aktuálnymi aj dnes, pretože všetci traja vedci prišli s objavom, že trhovú cena sa dá ľahšie predpovedať v dlhodobom časovom horizonte ako na niekoľko mesiacov dopredu. Nie prvý raz sa cena udelila za empirický výskum, ktorý je aktuálny v súčasnosti. V roku 2011 získali cenu Thomas J. Sargent, Christopher A. Sims za skúmanie vplyvu očakávaní ekonomických agentov na efekt regulačných opatrení a ich súvislosť s infláciou. Už vtedy Švédska kráľovská akadémia vyhlásila, že metódy výskumníkov sa stali neoddeliteľným  nástrojom makroekonomickej analýzy.

Cenu v oblasti ekonomických vied opäť získali predstavitelia Chicagskej univerzity a profesor Yalskej univerzity. Cenu dostali za „empirickú analýzu cien aktív“, konštatuje to správa Švédskej kráľovskej akadémie vied. Cti sa tentoraz dostali ekonómom, ktorí skúmali fungovanie finančných trhov. Pokúšali sa vysvetliť pohyby cien aktív – akcií a obligácií, a taktiež pochopiť nakoľko sa dajú ceny predvídať. V minulom roku dostali cenu Elvin Roth a Lloyd Shepley, ktorí boli reformátormi národného systému výberu zdravotníckeho personálu a darcov ľudských orgánov.

 

 

Celý článok.

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR