Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
Ing. Aneta Žuffová
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
 

O alternatívnych formách financovania bývania v SR

 

Úvod

Bývanie patrí medzi základné ľudské potreby, ktoré by mali byť uspokojované na adekvátnej úrovni celkového sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti. Definovanie bývania ako jedno zo základných ľudských práv, vytvára záväzok pre verejné subjekty na jeho podporu.

V našej stati sme sa zamerali na mladých klientov, ktorých štát podporuje v otázkach bývania. Je zrejmé, že do našej analýzy a komparácie daných foriem financovania bývania patrí hypotekárny úver pre mladých s bonifikáciou úrokovej sadzby a stavebné sporenie s podporou štátu v podobe štátnej prémie. Nevynechali sme ani formy ako úver zabezpečený nehnuteľnosťou, spotrebný úver a podobne.

V praktickej časti sme porovnali jednotlivé produkty, určené na financovanie bývania na Slovensku. Spomenuli sme aj formu financovania rekonštrukcie už získanej nehnuteľnosti v podobe spotrebných úverov a úverov zabezpečených nehnuteľnosťou.

 

Celý článok.

 

Príspevok vznikol v rámci riešeného projektu „Teoretické a praktické otázky ohodnocovania bánk a finančných
inštitúcií v podmienkach Slovenska“.  Evidenčné číslo projektu:  1/0648/12

 

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR