Október

  2014  

 

 

Kríza ekonomiky a (alebo) kríza ekonomickej teórie

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Příští finanční krize - jaká bude ?

K riadeniu úverového rizika v komerčnej banke

Basel III - dočasně konečné řešení

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 
 
Ing. Aneta Žuffová
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
 
O alternatívnych formách financovania bývania v SR 
2.časť
 
Vývoj výšky štátnej prémie na stavebné sporenie
 
Ako sme v predchádzajúcej časti spomínali, čo sa týka stavebného sporenia, najsilnejší faktor, ktorý ovplyvňuje klientov stavebného sporenia, je štátna prémia. Štátna prémia na stavebné sporenie sa od roka 2014 okresala. To znamená, že pokiaľ chceme získať maximálnu štátnu prémiu, budeme musieť sporiť viac. Jej výšku každoročne určuje zákon o štátnom rozpočte. Zatiaľ, čo výška v roku 2013 bola maximálne 11,5 %  z ročného vkladu, rezort financií znížil výšku štátnej prémie v roku 2014 na 8,5 % z ročného vkladu. Maximálna možná odmena však zostáva stále v rovnakej výške, teda 66,39 €. Pre sporiteľov to znamená, že ak budú chcieť získať maximálnu výšku štátnej prémie, v danom roku je potrebné si na účet stavebného sporenia vložiť finančné prostriedky vo výške minimálne 780,96 €, zatiaľ, čo v minulom roku stačilo len 577,30 €. Vplyv na štátny rozpočet to bude mať až v roku 2015, kedy budú vyplatené klientom štátne prémie za rok 2014. Výkyvy trhu, ako aj hospodárska kríza nezasahuje do stavebného sporenia, keďže sa stavebné sporenie  skoro vôbec nerefinancuje na finančnom trhu. Preto ľudia volia túto alternatívu. Ich peniaze sú zhodnocované, nepodliehajú vonkajším vplyvom a pri dostatočnom nasporení, ich štát za to odmení.
 
 
 
Príspevok vznikol v rámci riešeného projektu „Teoretické a praktické otázky ohodnocovania bánk a finančných
inštitúcií v podmienkach Slovenska“.  Evidenčné číslo projektu:  1/0648/12
 
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR