Október

  2014  

 

 

Kríza ekonomiky a (alebo) kríza ekonomickej teórie

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Příští finanční krize - jaká bude ?

K riadeniu úverového rizika v komerčnej banke

Basel III - dočasně konečné řešení

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitatežov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
Ing. Hynek Černý
Ekonomicko -  správní fakulta
Masarykova Univerzita
Brno, Česká republika

Příští finanční krize – jaká bude ?

 

Finanční a hospodářské cykly a krize jsou mnohem běžnějším fenoménem, než by se na pozadí odeznívající krize mohlo na první pohled zdát. Cyklický vývoj je nepochybně systémově spjat se samotnou podstatou tržního hospodářství, jeho novými impulsy, neustálými změnami ekonomického prostředí, regulatorními zásahy, psychologií jednotlivých subjektů a mnoho dalšími faktory. Mnoho krizových projevů jako krize ani vnímáno není, pokud překotný vývoj v určitém sektoru nevyústí v následné negativní hospodářské důsledky pro národní (či světovou) ekonomiku, hovoříme zpravidla pouze o cyklickém vývoji. Velké krize však mají za následek vysoké škody. 

V 90. letech 20. století byl zaznamenán výrazný nárůst počtu krizí, ale též hloubky propadů ekonomik během jejich trvání. Příčiny těchto jevů jsou spojovány s globalizačními procesy na finančních trzích a rovněž ve světové ekonomice s vysokou mírou propojenosti hospodářských celků, s vysokou mírou integrace finančních trhů a tudíž s potenciálním šířením finanční nákazy.

Finanční krize vzniká v určitém segmentu ekonomiky a má tendenci se přesouvat do jiných sektorů nebo do jiných oblastí.

 

 

Celý článok.

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavatežstvo FIN STAR