Október

  2014  

 

 

Kríza ekonomiky a (alebo) kríza ekonomickej teórie

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Příští finanční krize - jaká bude ?

K riadeniu úverového rizika v komerčnej banke

Basel III - dočasně konečné řešení

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
Ing. Hynek Černý
Ekonomicko -  správní fakulta
Masarykova Univerzita
Brno, Česká republika

Basel III - dočasně konečné řešení


Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund, IMF) vydal dne 14. března 2014 dokument Working Paper, The Regulatory Responses to the Global Financial Crisis: Some Uncomfortable Questions (http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1446.pdf)
Dokument rozebírá některé problematické regulatorní oblasti stojící v cestě vytvoření efektivních finančních systémů, založených na zkušenostech ze současných a minulých krizí. Jsou jimi

  • přijetí kapitálových požadavků Basel III, včetně proti-cyklického kapitálového polštáře a vymezení "globally systemically important financial institutions (G-SIFIs)"
  • dosažení dohody ohledně likvidních standardů – "the Liquidity Coverage Ratio (LCR)"
  • určitý pokrok k omezení přístupu "too-big-to-fail" identifikováním G-SIFIs, "domestically systemically important banks (D-SIBs)" a souvisejícího zvýšení regulatorního dohledu a nástrojů (zejm. resolution schemes)
  • zlepšení modelů sekuritizace
  • přijetí principů transparentního odměňování a předcházení zvyšování rizik v souvislosti s odměňováním
  • dohoda o principech společného přístupu k určitým typům finančních trandakci dle U.S. Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) a International Financial Reporting Standards (IFRS). 
  •  vyřešení některých mezer a harmonizace reportingu zejména ve vztahu k riziku protistrany a kreditnímu riziku hlavních systematicky důležitých bank (G-SIBs a non-G-SIBs)
  • některé reformy týkající se OTC derivátů

 

Celý článok.

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR