November

  2014  

 

 

Podpora finančnej gramotnosti na Slovensku

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Úverové riziko a Bazilejské dohody o kapitáli

Zber a analýza informácií o finančných trhoch a potenciál súčasných alternatívnych vyhľadávačov

Rozdiely v metodikách vykazovania národných účtov ESA 1995 a ESA 2010

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Recenzia

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
Ing.Aneta Žuffová
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

Ing. Ctibor Pilch, PhD.

Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 O alternatívnych formách financovania bývania v SR

3.časť

Praktické porovnanie foriem financovania bývania v Slovenskej republike

V tejto časti prejdeme na praktické príklady foriem financovanie bývania. Zadáme si jednotné vstupy, z ktorých potom budeme vychádzať. Ak sa chceme priblížiť najviac k realite a našej situácii, zvolíme si mladých ľudí, ktorí by spĺňali podmienky na získanie bonifikácie úrokovej sadzby pre mladých.

Pri príkladoch sme sa zamerali na kúpu novej nehnuteľnosti, konkrétne bytu, ako aj rekonštrukciu nehnuteľnosti. Porovnáme hypotekárne úvery, bezúčelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou, spotrebné úvery ako aj stavebné sporenie. Príklady sme zostavovali na základe vypracovaných ponúk poradcov jednotlivých bánk a na doplnenie sme využili portál financnahitparada.sk.

V posledných rokoch sme mohli zaznamenať výrazný rozmach v oblasti elektronického bankovníctva, preto sme do našej analýzy zahrnuli aj internetové banky a ich ponuky.

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR