November

  2014  

 

 

Podpora finančnej gramotnosti na Slovensku

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Úverové riziko a Bazilejské dohody o kapitáli

Zber a analýza informácií o finančných trhoch a potenciál súčasných alternatívnych vyhľadávačov

Rozdiely v metodikách vykazovania národných účtov ESA 1995 a ESA 2010

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Recenzia

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.
Ústav medzinárodného podnikania
Fakulta ekonómie a podnikania
Paneurópska vysoká škola

 

 

Zber a analýza informácií o finančných trhoch a potenciál súčasných alternatívnych vyhľadávačov.

 

V súčasnosti majú veľkú hodnotu rôzne firmy, ktoré pracujú v oblasti zberu, výberu a analýz informácií. Okrem základných vyhľadávačov ako sú Google, Yahoo, či Bing existujú aj alternatívne vyhľadávača, ktoré sú určené na špecifické účely – vyhľadávanie zhlukov slov, obrázkov a podobne. Súčasný gigant v oblasti elektronického vyhľadávania  Google od svojho vzniku (1990 stále rastie, ale je známe, že jeho podiel začína mierne klesať pod tlakom konkurentov, ktoré si tiež získavajú nové technológie a stúpa ich popularita. Nedávno magazín Fortune (Fortune, 2010) zverejnil článok s podrobnou analýzou kto a na akom základe konkuruje Google a aké budú z toho dôsledky. Medzi hlavných konkurentov patrí firma Apple a jej operačný systém (iOS), ktorý je oveľa populárnejší ako Android, ktorý momentálne patrí Google, rastúce sociálne siete (predovšetkým Facebook) ako spoľahlivejší zdroj exkluzívnej informácie, vyhľadávače Yahoo, Baidu a Microsoft Bing, ktoré z hľadiska efektívnosti neustupujú Google.   Treba pripomenúť, že jeden zo zamestnancov Microsoft – podľa jeho tvrdenia absolútne nezištne – stránku BlindSearch, ktorá spracováva dopyt pre tri vyhľadávače (Bing, Google a Yahoo) súčasne. Výsledky sú zobrazené v troch stĺpcoch, pričom nevidieť ktorý stĺpec má vzťah k akému vyhľadávaču. Používateľ stránky by mal hlasovať za stĺpec, ktorý má podľa jeho názoru najlepší obsah. Až potom sa objaví aký to bol vyhľadávač.

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR