November

  2014  

 

 

Podpora finančnej gramotnosti na Slovensku

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Úverové riziko a Bazilejské dohody o kapitáli

Zber a analýza informácií o finančných trhoch a potenciál súčasných alternatívnych vyhľadávačov

Rozdiely v metodikách vykazovania národných účtov ESA 1995 a ESA 2010

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Recenzia

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
 
RNDr.František Čámský, CSc.
Katedra financí
Ekonomicko-správní fakulta
Masarykova univerzita v Brně

 

Behaviorální finance a chování investorů na finančních trzích

Recenze na monografii Ing. Ctibora Pilcha, PhD.

  

V závěru roku 2013 byla vydána ve vydavatelství Fin Star (ISBN 978 -80 -970244 -7 -5) nová monografie "Behaviorální finance a chování investorů na finančních trzích" od autora Ctibora Pilcha. Z pohledu slovenského čtenáře se touto monografií odkrývá poměrně málo prozkoumána oblast neracionálního uvažování investora. O dané problematice se lze dočíst v několika zahraničních titulech a krátkých článcích z domácího prostředí. V slovenských i českých  podmínkách se o této problematice publikuje velmi málo. Obsah předmětné monografie obohatí odborníky z oblasti ekonomických teorií, marketingových manažerů a poslouží i jako výborná pedagogická pomůcka pro učitele a studenty nejen se zaměřením na finance, bankovnictví, investování, ale lze ji doporučit i jako pomůcku pro zvyšování finanční gramotnosti a finančního vzdělávání. Srozumitelný styl psaní a praktické ukázky jednotlivých typů chování se snadno přesvědčí i běžného čtenáře o užitečnosti této knihy. Důležitá je zejména komplexní sumarizace a zařazení jednotlivých odchylek od racionality. Neméně důležitý je však vlastní, několikaletý výzkum na široké vzorce studentů vysokých škol s ekonomickým zaměřením (celkem více než 1.300 respondentů, studentů 4. ročníku dvou slovenských a jedné české univerzity s ekonomickým zaměřením), která vytvořila širokou základnu i pro porovnání s podobnými výzkumy v zahraničí. 

 

Celý článok

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR