December

  2014  

 

 

Ekonomické a politické vzťahy Ruska a Ukrajiny

Rozpočtový rámec verejných služieb vo vybranej oblasti verejného sektora

Conceptual fundamentals of global anti-carbon fund

Vonkajšie vzťahy SR v oblasti ekonomiky a politiky : počiatky, integrácia a súčasné výzvy

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

Ing.Zuzana Brindzová, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katedra financií
 
 
 
Rozpočtový rámec verejných služieb vo vybranej oblasti verejného sektora (náboženstvo/cirkev)
 

 

Abstrakt

Príspevok  sa venuje rozpočtovému rámcu vo vybranej oblasti verejného sektora, ktorou je náboženstvo a cirkev. Delí sa na viacero častí. V prvej časti sa venujeme cirkvám a náboženským inštitúciám, bližšie ich definujeme a taktiež vymedzujeme pôsobnosť Ministerstva kultúry v danej oblasti. V ďalších častiach sa článok venuje konkrétnym spôsobom financovania a približuje rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2013 a na odhad rozpočtu na roky 2014 a 2015. V poslednej časti sa zameriavame na problematiku odluky cirkvi od štátu.

Kľúčové slová

Cirkev, náboženské spoločnosti, financovanie, rozpočet, odluka

 

Celý článok.

 

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR