December

  2014  

 

 

Ekonomické a politické vzťahy Ruska a Ukrajiny

Rozpočtový rámec verejných služieb vo vybranej oblasti verejného sektora

Conceptual fundamentals of global anti-carbon fund

Vonkajšie vzťahy SR v oblasti ekonomiky a politiky : počiatky, integrácia a súčasné výzvy

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodársa fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
 

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní

 7.časť

 
Emočné odchýlky

V praxi sa môžeme stretnúť s rôznymi výrazmi popisujúcimi riziko. Tieto sa často a mylne zamieňajú. Ide spravidla o toleranciu k riziku,postoj k riziku a únosnosť rizika. Postoj k riziku znamená, koľko finančného rizika sa investor reálne rozhodol podstúpiť.Únosnosť rizika znamená rozsah, ktorý investorove financie môžu vydržať pri finančnom neúspechu.Naproti tomu tolerancia k riziku vlastne vyjadruje ako investor vníma situácie, zahrňujúce finančné riziko.

1. Averzia voči neurčitosti.

Urobme pokus. Pokusným osobám predložíme dve urny. V prvej urne je 100 guľôčok bielej a červenej farby, nie je však známy počet bielych a červených. Červených môže byť od 1 do 99, opačne aj bielych. V druhej urne je presne 50 bielych a 50 červených guľôčok. V prípade, že vytiahnete z ktorejkoľvek urny červenú guľôčku, dostanete 100 dolárov. Z ktorej urny by ste ťahali ? Pokusy ukázali, že len málokto by ťahal z prvej urny.

 

Celý článok.

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR