Február

  2015 

 

 

Súhrnná analýza majetku obcí v slovenskej republike

Postavenie Ruskej federácie v globálnej ekonomike

Žurnalistika údajov v ekonomike

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing.Aneta Žuffová
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

Ing. Ctibor Pilch, PhD.

Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave


O alternatívnych formách financovania bývania v SR

 4.časť

 

Rekonštrukcia nehnuteľnost

Medzi formy financovania bývania bezpochyby patrí aj financovanie rekonštrukcie bývania. Na rekonštrukciu už nepotrebujeme záložné právo, či iné zabezpečenie. Na tento účel môžeme využiť už ja bežné spotrebné úvery, ktoré ponúkajú banky, ale aj nebankové spoločnosti ako bezúčelové úvery.

V tomto príklade údaje ostávajú nezmenené, avšak čo zmeníme je, že pár nemá záujem o kúpu nehnuteľnosti, ale rekonštrukciu už zabezpečenej nehnuteľnosti. Požadovaná suma sa zmení na 20 000 € a doba splatnosti 6 rokov.

 

 

Celý článok.

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR