Február

  2015 

 

 

Súhrnná analýza majetku obcí v slovenskej republike

Postavenie Ruskej federácie v globálnej ekonomike

Žurnalistika údajov v ekonomike

O alternatívnych formách financovania bývania v  SR

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodársa fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní

8.časť

Averzia voči strate

Ak investor kúpi nejakú akciu a jej cena klesne, strata je najskôr len fiktívna, vlastne iba na papieri. Až keď investor akciu predá za nižšiu cenu, ako bola jej kúpna cena, strata začne byť pre investora reálna. Mnoho investorov preto odmieta predať akciu za nižšiu cenu, ako ich kúpili. Tento jav je jednou z foriem averzie k strate.

Averzia k strate  môže byť jednou z príčin, že ani vysoká riziková prémia na akcie nie je pre väčšinu ľudí dosť presvedčivá na to, aby investovali do akcií. Známy je prípad obchodníka s finančnými derivátmi Nicka Leesona , obchodujúceho na singapurskej burze SIMEX. Obchodoval v mene britskej banky Barrings. V roku 1992 sa mu najskôr na špekulatívnych obchodoch podarilo zarobiť pre banku 10 miliónov libier. Neskôr sa mu ale prestalo dariť,  ešte v priebehu toho istého roka prerobil dva milióny. V snahe vymazať stratu sa púšťal do čoraz riskantnejších obchodov, v ktorých však vyrábal stále vyššiu stratu. V januári 1995 kumulatívna hodnota straty dosahovala 827 miliónov libier a banka skrachovala. Vyšetrovanie neskôr preukázalo, že menovaný obchodník sa neobohatil, hlavným motívom jeho riskantného konania bolo vymazať utrpenú stratu.

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR