December

  2014  

 

 

Ekonomické a politické vzťahy Ruska a Ukrajiny

Rozpočtový rámec verejných služieb vo vybranej oblasti verejného sektora

Conceptual fundamentals of global anti-carbon fund

Vonkajšie vzťahy SR v oblasti ekonomiky a politiky : počiatky, integrácia a súčasné výzvy

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

                     

   ODBORNÝ MESAČNÍK PRE FINANCIE A INVESTOVANIE

 

Ročník I.       Číslo 12     

    

Stránka sa najlepšie zobrazí použitím prehliadača Internet Explorer

 

Vydáva 

Vydavateľstvo Fin Star
Pavla Horova 28, 841 08 Bratislava
Telefón: +0421919037285
e-mail: finstar1000@gmail.com
ISSN 1339-5416
 

 

Redakčná rada

Prof.Ing. Eva Horvátová, CSc.,vedúca KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave
Ing. Ctibor Pilch, PhD., konateľ vydavateľa a šéfredaktor  
Ing. Boris Šturc,CSc.,KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave
Mgr.Vladimír Bačišin, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania
PhDr.Eva Chudinová, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Bratislava

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR