Marec

  2015 

 

 

Prognóza vývoja trhu rizikového kapitálu

Postavenie Ruskej federácie v globálnej ekonomike

Eticko-hospodárske pohľady vybraných starovekých gréckych mysliteľov

Cenotvorba na svetovom trhu ropy v podmienkach globalizácie

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Daniela Nerečová
daniela.nerecova@gmail.com
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Postavenie Ruskej federácie v globálnej ekonomike

2.časť

1.Hrubý domáci produkt

Vo federálnom rozpočte Ruskej federácie na rok 2014 je naplánovaných približne 13,57 bilióna rubľov príjmov a z toho 6,242 biliónarubľov pripadá na príjmy z ropy a plynu. To znamená, že príjmy rozpočtu sú prakticky z polovice (46%) formované príjmami z ropy a zemného plynu. Z tohto hľadiska cena ropy predstavuje hranične dôležitý parameter federálneho rozpočtu. Do veľkej miery vplývajú na príjmy a následne na výdavky štátu. Podiel ropno-plynového sektora v ekonomike Ruskej federácie za posledné desaťročie prevyšuje jednu tretinu HDP, konkrétne 34% HDP RF v roku 2013.

 

Celý článok.

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR