Marec

  2015 

 

 

Prognóza vývoja trhu rizikového kapitálu

Postavenie Ruskej federácie v globálnej ekonomike

Eticko-hospodárske pohľady vybraných starovekých gréckych mysliteľov

Cenotvorba na svetovom trhu ropy v podmienkach globalizácie

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodársa fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní

9.časť – Zmiešané odchýlky

House money efekt

Je to odchýlka opačná k  averzii k ľútosti či k averzii k riziku. Prejavuje sa tým, že investor má tendenciu podstupovať nadmerné riziko  potom, čo dosiahol výrazný zisk. Dobrým príkladom na túto odchýlku môže byť prípad Victora Niederhoffera, ktorý bol v deväť-      desiatych rokoch  20.storočiach považovaný odbornou verejnosťou za špičku medzi investormi. O svojich vlastných kvalitách napísal       veľmi populárnu  publikáciu The Education of a Speculator , v ktorej vysvetľoval pôvod svojich úspechov. V roku 1997 vplyvom ázijskej krízy počas troch letných týždňov poklesla hodnota ním spravovaných fondov o niekoľko desiatok percent. Chyba bola výhradne na jeho strane, pretože veril nepodloženým dojmom. Akciový trh neustále klesal, ale on poklesu neveril a pokračoval v nasadenom trende. Stále      bol presvedčený, že kurzy akcií po  prepade výrazne posilnia. 30.októbra 1997 bol nútený  oznámiť investorom, že čistá hodnota aktív     v ním spravovaných fondoch  klesla do záporných čísel, čím prišlo k ich likvidácii. Straty boli vyčíslené na niekoľko sto miliónov dolárov. Klienti prišli o všetko.

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR