Marec

  2015 

 

 

Prognóza vývoja trhu rizikového kapitálu

Postavenie Ruskej federácie v globálnej ekonomike

Eticko-hospodárske pohžady vybraných starovekých gréckych myslitežov

Cenotvorba na svetovom trhu ropy v podmienkach globalizácie

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia pre čitatežov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

                     

   ODBORNÝ MESAČNÍK PRE FINANCIE A INVESTOVANIE

 

Ročník II.       Číslo 3     

    

Stránka sa najlepšie zobrazí použitím prehliadača Mozilla Firefox

 

Vydáva 

Vydavatežstvo Fin Star
Pavla Horova 28, 841 08 Bratislava
Telefón: +0421919037285
e-mail: finstar1000@gmail.com
ISSN 1339-5416
 

 

Redakčná rada

Prof.Ing. Eva Horvátová, CSc.,vedúca KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave
Ing. Ctibor Pilch, PhD., konatež vydavateža a šéfredaktor  
Ing. Boris Šturc,CSc.,KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave
Mgr.Vladimír Bačišin, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania
PhDr.Eva Chudinová, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Bratislava


 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavatežstvo FIN STAR