Apríl

  2015 

 

 

Porovnanie Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 95 s novým medzinárodne porovnateľným účtovným rámcom ESA 2010

Kvalitatívne zmeny v globálnej ekonomike

Analytické a normatívne vlastnícke právo v kontexte učenia scholastiky

Redefinovanie funkcií štátu

Vývoj verejných financií v období  2. svetovej vojny a po nej na našom území

Smerovanie európskeho rozpočtu a finančný sektor

Cenovo nákladová konkurencieschopnosť v krajinách V4

Finančné trhy a ich budúci vývoj

Virtualizácia a finančný sektor

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Mgr.Peter Baláži, PhD.
Katedra financií
Národohospodársa fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Vývoj verejných financií v období  2. svetovej vojny a po nej na našom území

 

Úvod

Postavenie Slovenska v rokoch 1939 až 1944 sa líšilo od vývoja v českých krajinách. Nacisti priznali Slovensku formálnu samostatnosť a k vojenskej okupácií prikročili až v závere vojny. Situáciu využila HSĽS,  ktorá požadovala rozsiahly štátny intervencionizmus, novú pozemkovú reformu a znárodnenie židovského kapitálu.
Hospodárstvo Slovenska pod patronátom  nacistického Nemecka zaznamenalo najmä v kvantitatívnych ukazovateľoch značný rozvoj. Pre slovenský priemysel aj poľnohospodárstvo sa totiž otvoril obrovský ekonomický priestor Nemecka, ktorý sa zároveň s vojenskými úspechmi nemeckej armády ďalej rozširoval. S prehlbovaním vojnového konfliktu prudko rástla aj absorpčná schopnosť tohto priestoru. V záverečnej fáze vojny sa zmenil na „čiernu dieru“, pohlcujúcu  takmer všetky druhy produkcie bez ohľadu na kvalitu a hospodárnosť výroby. Vojnová konjunktúra teda vyriešila jednu z kľúčových otázok zaostávania ekonomiky Slovenska v predchádzajúcich rokoch – problém odbytu. 

 

Celý článok.

 

 

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR