Jún

  2015  

 

 

Charakteristika a základné pojmy nového Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 2010

Názory M.Luthera a J.A.Komenského na vybrané sociálno-ekonomické problémy 

Politický a ekonomický cyklus  a vyhľadávanie renty

Pohľad neskorších scholastikov na vybrané ekonomické problémy

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia

Redakčná poznámka

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Národohospodársa fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní

 10.časť

 Nepoučiteľnosť generácií

V posledných 6 – 7 rokoch sa potýkame s rozličnými prejavmi a formami poslednej svetovej hospodárskej krízy. Hospodárskych kríz bolo v dejinách ľudstva mnoho. Ale od začiatku 17. storočia svet postihlo len 5 veľkých medzinárodných finančných kríz: Tulipánová mánia (1637), Bublina južných morí (1720), Bankrot francúzskej monarchie (1789), Panika roku 1857 a Krach Wall street (1929). Tieto krízy sa v literatúre nazývajú aj generačné krízy. Nastávajú totiž každých 70 až 80 rokov, podobne ako je priemerná dĺžka života človeka. Generácia ľudí, ktorí zažili poslednú významnú ekonomickú krízu už vtedy nežijú. Mladšie generácie si aj preto neuvedomujú potenciálne budúce následky svojich činov a pokračujú v rovnako nebezpečných praktikách, ktoré viedli k vzniku predošlej generačnej kríze. Po každej generačnej kríze sa zavedú nové opatrenia a zákony na to, aby sa podobná kríza už nikdy nezopakovala. Postupom času nasledovné generácie začnú spochybňovať význam a dôležitosť opatrení prijatých predošlými generáciami. Argumentujú ich zastaranosťou, zmenou ekonomického prostredia, alebo potrebou povzbudenia ekonomiky.  Poslednou generáciou rizikovo-averzných vrcholových manažérov, ktorá zažila Veľkú hospodársku krízu, odišla na dôchodok v 80-tych rokoch minulého storočia. Nahradila ich generácia narodená po 2. svetovej vojne.. Táto nová generácia v podstate celý život prežila v období nepretržitého ekonomického rastu, takže sa nebála rizika a bola ochotná riskovať. Začiatkom 80-tych rokov začal dlhoročný proces deregulácie finančného trhuv USA. Začali vznikať nové finančné inštrumenty a vo veľkom sa využíval proces sekuritizácie aktív. V roku 1992 bol prijatý zákon, ktorý zrušil reguláciu mimoburzových derivátov.

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR