Jún

  2015  

 

 

Charakteristika a základné pojmy nového Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 2010

Názory M.Luthera a J.A.Komenského na vybrané sociálno-ekonomické problémy 

Politický a ekonomický cyklus  a vyhľadávanie renty

Pohľad neskorších scholastikov na vybrané ekonomické problémy

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia

Redakčná poznámka

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Katedra financií, NHF, EU

 

 

Charakteristika a základné pojmy nového Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 2010

                                                                            2. časť

Úvod    

     V predchádzajúcej časti sme stručne uviedli hlavné zmeny v metodike systému národných účtov ESA 2010 po  revízii účtovného rámca ESA 95, ktorá vyústila v rámci Eurozóny do nevyhnutných zmien. Od 1. septembra 2014 sa pre podrobný a systematický opis ekonomiky najnovšie využíva medzinárodne porovnateľný nový účtovný rámec ESA 2010, pričom  prenos všetkých údajov z krajín EÚ do Eurostatu sa už riadi podľa zmenených pravidiel Programu pre zasielanie údajov ESA 2010. So základnou charakteristikou ESA 2010, použitím  a charakteristikou pojmov sa oboznámime v tejto časti. Metodika zrevidovaného Európskeho systému národných a regionálnych účtov sa zameriava na podmienky a potreby prenosu údajov v rámci Európskej únie. Najnovší Európsky systém národných a regionálnych účtov ESA 2010  má charakter ústredného referenčného rámca pre ekonomické a sociálne štatistiky v rámci celej Eurozóny, pretože základné pojmy a klasifikácie, ktoré sa  používajú v mnohých iných  ekonomických a sociálnych štatistikách sú v ESA 2010 zosúladené podobne ako ponúkal systém SNA 2008.

 

Celý článok.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR