Jún

  2015  

 

 

Charakteristika a základné pojmy nového Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 2010

Názory M.Luthera a J.A.Komenského na vybrané sociálno-ekonomické problémy 

Politický a ekonomický cyklus  a vyhľadávanie renty

Pohľad neskorších scholastikov na vybrané ekonomické problémy

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní 

Informácia

Redakčná poznámka

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 
Ing. Marián Vongrej, PhD.
Katedra ekonomickej teórie
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

  Medzinárodný workshop na tému „Ekonomika trvalo udržateľného rozvoja“

 

Od konca druhej svetovej vojny sa v ekonomickej teórií a praxi (okrem iných problematík) sústreďuje pozornosť aj na negatívne dopady priemyselnej produkcie a sledovania kultu rastu HDP voči kvalite a udržateľnosti životného prostredia. Environmentálne aspekty globalizácie sú aj na začiatku 21. storočia preto stále aktuálne a vyžadujú si neustálu pozornosť. Politici a ekonómovia nedokážu síce zachrániť planétu, majú však autoritu vytvárať podmienky pre pomoc a ochranu životného prostredia.

V dňoch 22.-23. mája 2015 sa na pôde Kyjevskej národnej ekonomickej univerzite Vadima Geťmana (KNEU) konal medzinárodný workshop na tému Ekonomika trvalo udržateľného rozvoja (Ekonomika stalovo razvitku; Економіка сталого розвитку). Akcia bola organizovaná Fakultou ekonomiky a manažmentu  (KNEU), s podporou Švédskeho inštitútuVeľvyslanectva Švédskeho kráľovstva na Ukrajine. Workshopu sa zúčastnili študenti a akademickí predstavitelia z rôznych univerzít z Kyjeva, či z iných ukrajinských miest, ako napr. Ľviv, Mykolajiv, Ternopiľ, Lutsk alebo Luhansk (súčasne však s pôsobiskom v Severodonetsku). Medzinárodný charakter podujatia bol reprezentovaný prítomnosťou účastníkov zo Slovenska (Ing. M. Vongrej, KET/NHF EUBA) a Švédska. Hlavným cieľom podujatia bola konfrontácia teoretickej i praktickej stránky podpory trvalo udržateľného rozvoja (nie len) v podmienkach Ukrajiny. Nemenej významné bolo aj  prehĺbenie komunikácie a spolupráce medzi akademickými obcami venujúcimi sa trvalo udržateľnému rozvoju v rámci Ukrajiny.

Celý článok. 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR