September

  2015  

 

 

Neuroekonómia ako nová oblasť ekonomickej vedy 

K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Vplyv spokojnosti bankových klientov na komerčnú banku

Postupnosť vzájomne prepojených národných účtov, systém input-output tabuliek a systém agregátov

Úvod do psychológie finančného trhu

Redakčná poznámka

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Mária Rubint
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Úvod do psychológie finančného trhu

2.časť - Investičné stratégie

 

 

Koncepcia psychologického davu spracovaná Gustavom Le Bonom inšpirovala mnoho teoretikov, ekonómov a hlavne investorov k vzniku rôznych investičných stratégií. Takmer všetky majú spoločné rozdelenie účastníkov trhu na väčšinu, alebo dav a malú skupinku investorov konajúcich racionálne. Medzi najznámejších autorov investičných stratégií, ktoré si priblížime aj v nasledujúcom texte patria André Kostolany, Georg Drasnar a John Maynard Keynes.

 

 

Celý článok.