September

  2015  

 

 

Neuroekonómia ako nová oblasť ekonomickej vedy 

K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Vplyv spokojnosti bankových klientov na komerčnú banku

Postupnosť vzájomne prepojených národných účtov, systém input-output tabuliek a systém agregátov

Úvod do psychológie finančného trhu

Redakčná poznámka

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.
Ústav medzinárodného podnikania
Fakulta ekonómie a podnikania
Paneurópska vysoká škola

 

 Neuroekonómia ako nová oblasť ekonomickej vedy

 

Americkí psychológovia a neurobiológovia urobili svojho času urobili dôležitý objav. Ten ukazuje v novom a dosť neočakávanom svetle  podstatu prijatia rozhodnutí. Autorstvo patrí vedcom z Duke University, ktorí svoje poznatky zverejnili v časopise Neuron. Hovoria o tom, že sklon riziku závisí od činnosti určitých častí kôry mozgu. Počas experimentu 13 skúmaným ľuďom navrhli uzavrieť stávku. Šanca vyhrať ju bola v niektorých prípadoch známa, ale veľká, v ďalších neznáma, ale nie veľká, a v ďalších neurčitá. Súčasne sa robila magnetodynamická tomografia, ktorá umožňovala pozorovať vzrušenie častí mozgu ako celku. 

 

 

Celý článok.