Október

  2015  

 

 

Všeobecná charakteristika jednotlivých účtov zahraničia a účtu výrobkov a služieb

Vývoj verejných financií a rozpočtového hospodárenia v prechodnom povojnovom období 

Vývoj platobnej bilancie Slovenskej republiky v poslednom desaťročí

Menová a finančná reforma v období po 2.svetovej vojne po nástupe socialistickej spoločensko-ekonomickej formácie

K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Katedra financií, NHF  EU

 

 

Všeobecná charakteristika jednotlivých účtov zahraničia a účtu výrobkov a služieb

 

Úvod    

Systém ESA 2010 je založený na postupnosti vzájomne prepojených účtov. Úplná postupnosť účtov pre inštitucionálne jednotky a sektory sa skladá z bežných účtov, účtov akumulácie a súvahových účtov V tejto časti príspevkov uvedieme jednotlivé účty zahraničia v postupnosti národných účtov, ako aj  interakcie domácej ekonomiky so zahraničím v tej istej postupnosti.  Rozoberieme všeobecnú charakteristiku a podstatu jednotlivých účtov zahraničia a účtu výrobkov a služieb v účtovnej postupnosti národných účtov. Účet výrobkov a služieb odzrkadľuje účtovnú rovnosť strán, na ktorej sú dodávky a použitie výrobkov a služieb založené. Zameriame sa aj na integrované ekonomické účty. Integrovaný súbor ekonomických účtov prezentuje jednotlivé sektory uvádzajú sa na tom istom účte spolu s agregovanými položkami. Obsah tejto časti príspevkov doplní charakteristika agregovaných ukazovateľov.

 

 

 

Celý článok.