Október

  2015  

 

 

Všeobecná charakteristika jednotlivých účtov zahraničia a účtu výrobkov a služieb

Vývoj verejných financií a rozpočtového hospodárenia v prechodnom povojnovom období 

Vývoj platobnej bilancie Slovenskej republiky v poslednom desaťročí

Menová a finančná reforma v období po 2.svetovej vojne po nástupe socialistickej spoločensko-ekonomickej formácie

K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Mgr. Peter Baláži, PhD.
Katedra financií
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 Menová a finančná reforma v období po 2. svetovej vojne po nástupe socialistickej spoločensko - ekonomickej formácie.

 

Úvod

Pre toto obdobie je charakteristické, že sa na vrchol moci dostali komunisti, ktorí ako hlavný cieľ si vytýčili presadiť určité zmeny v daňovom systéme. Bol to záväzok vyplývajúci zo silnej propagandy, aj keď bolo zrejmé, že tieto zmeny budú len dočasné, pretože boli v rozpore s komunistickými predstavami o centrálne riadenej ekonomike. Viacerí politici a známe osobnosti, disponujúce vlastnými názormi a skúsenosťami so štátnymi financiami, sa stratili vo verejnom živote, boli postavení mimo hry, lebo o finančných záležitostiach v tom čase sa rozhodovalo v Moskve. Moskva určovala pravidlá hospodárenia so štátnymi financiami, a rozhodovala aj o ostatných dôležitých finančných otázkach.

 

Celý článok.