Október

  2015  

 

 

Všeobecná charakteristika jednotlivých účtov zahraničia a účtu výrobkov a služieb

Vývoj verejných financií a rozpočtového hospodárenia v prechodnom povojnovom období 

Vývoj platobnej bilancie Slovenskej republiky v poslednom desaťročí

Menová a finančná reforma v období po 2.svetovej vojne po nástupe socialistickej spoločensko-ekonomickej formácie

K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Gabriela Gábiková
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

           

Vývoj platobnej bilancie SR v poslednom desaťročí

                 

                 Úvod

Témou predkladaného článku  je vývoj platobnej bilancie v Slovenskej republike za posledných 10 rokov. V práci som sa predovšetkým zamerala na hlavné položky platobnej bilancie, konkrétne na bežný účet platobnej bilancie a v rámci neho bližšie na obchodnú bilanciu,   ďalej na kapitálový a finančný účet platobnej bilancie, v rámci ktorého som sa bližšie zaoberala priamymi investíciami. V práci som uviedla objemy jednotlivých ukazovateľov v príslušných rokoch, ďalej som porovnávala medziročné hodnoty jednotlivých sáld a tiež dôvody, respektíve okolnosti, ktoré zapríčinili túto medziročnú zmenu.

 

 

 

Celý článok.