November

  2015  

 

 

Charakteristika jednotlivých účtov postupnosti vzájomne prepojených národných účtov

Komparácia finančných teórií vo feudálnej spoločensko-ekonomickej formácii

Tabuľky dodávok a použitia a systém input-output tabuliek

Richard Abel Musgrave -jeden z popredných predstaviteľov finančných teórií v 20.storočí

Právny rámec Európskej únie - Zelené a Biele knihy

Úvod do psychológie finančného trhu

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Katedra financií, NHF, EU
3soyza@gmail.com

 

Charakteristika jednotlivých účtov postupnosti vzájomne prepojených národných účtov

 

Úvod    

     V rámci nového Európskeho systému národných a regionálnych účtov ESA 2010 treba dodržiavať určité pravidlá účtovania. V ESA 2010 sa zaznamenávajú toky a stavy v usporiadanom súbore účtov opisujúcom ekonomický cyklus od produkcie a tvorby dôchodkov cez ich rozdelenie a prerozdelenie až po ich použitie na konečnú spotrebu. Národné účtovníctvo je založené na princípe podvojného účtovníctva rovnako pre jednotku alebo sektor. V predchádzajúcej časti sme stručne uviedli úplnú postupnosť účtov pre inštitucionálne jednotky a sektory, charakteristiku systému agregátov a systému input-output tabuliek. V tejto časti príspevkov  uvedieme charakteristiku jednotlivých účtov a súvah v účtovnej postupnosti národných účtov. 

 

 

Celý článok.