November

  2015  

 

 

Charakteristika jednotlivých účtov postupnosti vzájomne prepojených národných účtov

Komparácia finančných teórií vo feudálnej spoločensko-ekonomickej formácii

Tabuľky dodávok a použitia a systém input-output tabuliek

Richard Abel Musgrave -jeden z popredných predstaviteľov finančných teórií v 20.storočí

Právny rámec Európskej únie - Zelené a Biele knihy

Úvod do psychológie finančného trhu

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Zuzana Staríčková, PhD.
Katedra financií, NHF, EU
3soyza@gmail.com
 
 

Tabuľky dodávok a použitia a systém input – output tabuliek

 

Úvod

V predchádzajúcej časti sme rozobrali všeobecnú charakteristiku a podstatu jednotlivých účtov zahraničia a účtu výrobkov a služieb v účtovnej postupnosti národných účtov. Zamerali sme sa aj na integrovaný súbor ekonomických účtov a na charakteristiku agregovaných ukazovateľov.

V tejto časti príspevkov poskytneme prehľad o tabuľkách dodávok a použitia a o systéme input-output tabuliek ako analytického a štatistického nástroja. Tabuľky dodávok a použitia a symetrické input-output tabuľky môžu byť rozšírené a upravené na špecifické účely, ako napríklad účty produktivity, účty pracovnej sily, štvrťročné účty, regionálne účty a účty životného prostredia v menovom alebo fyzickom vyjadrení. 

 

Celý článok.