November

  2015  

 

 

Charakteristika jednotlivých účtov postupnosti vzájomne prepojených národných účtov

Komparácia finančných teórií vo feudálnej spoločensko-ekonomickej formácii

Tabuľky dodávok a použitia a systém input-output tabuliek

Richard Abel Musgrave -jeden z popredných predstaviteľov finančných teórií v 20.storočí

Právny rámec Európskej únie - Zelené a Biele knihy

Úvod do psychológie finančného trhu

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing.Mgr.Peter Baláži, PhD.
Katedra financií
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Richard Abel Musgrave – jeden z popredných predstaviteľov finančných teórií v 20. storočí

 

Úvod

Musgrave je považovaný za jedného z popredných ekonómov 20. storočia v oblasti verejných financií. Narodil sa v roku 1910 v Nemecku. Študoval na univerzite v Mníchove a Heidelbergu. Neskôr emigroval do USA, získal amerce občianstvo a študoval na Harvarde. Do roku 1941 bol aktívnym vyučujúcim ekonómie na tejto prestížnej americkej univerzite.

Medzi Musgraveove príspevky patria štúdie verejných a meritných statkov, štúdie zaoberajúce sa daňovými prípadmi, daňovou progresivitou, fiškálnych systémov a úlohy fiškálnej politiky pri stabilizácii ekonomiky. Musgrave taktiež pozorne prekladal klasické texty teórie verejných financií do angličtiny, čím tieto texty sprístupnil širokej anglicky hovoriacej verejnosti.

 

 

Celý článok