November

  2015  

 

 

Charakteristika jednotlivých účtov postupnosti vzájomne prepojených národných účtov

Komparácia finančných teórií vo feudálnej spoločensko-ekonomickej formácii

Tabuľky dodávok a použitia a systém input-output tabuliek

Richard Abel Musgrave -jeden z popredných predstaviteľov finančných teórií v 20.storočí

Právny rámec Európskej únie - Zelené a Biele knihy

Úvod do psychológie finančného trhu

Informácia pre čitateľov a autorov

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Klaudia Semanová, Mária Mihálková
Žofia Havranová, Dominika Pilátová
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Právny rámec Európskej únie - Zelené a biele knihy

 

Právny rámec Európskej únie je súhrn záväzných noriem, ktoré upravujú spoločenské vzťahy. Dôvodom pre vznik tohto právneho rámca na úrovni Európskej únie bolo prenesenie časti zákonodarnej právomoci členskými štátmi na nadnárodné inštitúcie. Ako už iste vieme, v rámci právneho rámca poznáme komunitárne a únijné právo. Komunitárne právo je právo Európskych spoločenstiev, ktoré pôsobia popri sebe, pričom využívajú spoločné orgány inštitúcie a majú právnu subjektivitu. Komunitárne právo ďalej členíme na primárne a sekundárne komunitárne právo. Primárne právo má postavenie ústavného práva Spoločenstiev, pričom stanovuje základy inštitucionálnej štruktúry Spoločenstva. 


Celý článok.