December

  2015  

 

 

Behaviorálne financie dnes

Európsky fond na prispôsobenie  sa globalizácii

Národné účty vo verejnej správe

Medzinárodný menový fond - vplyv finančnej krízy na riadenie a finančné zdroje

Akvakultúra - význam, prínosy a riziká

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Michal Slovík
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
 
Ing. Ctibor Pilch, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave

 Behaviorálne financie dnes.

 Ak sa nás niekto opýta, prečo sme sa rozhodli daným spôsobom, sme schopní logicky vysvetliť čo nás k tomuto rozhodnutiu viedlo. Toto však nie je jediný a realistický spôsob rozhodovania. Väčšina myšlienok a dojmov sa v našej mysli objaví bez toho,  aby sme vedeli, ako sa tam dostali. Len veľmi ťažko môžeme teda detailne popísať proces nášho rozhodovania a naše rozhodnutia. Ľudské rozhodnutia a úsudky sú jednoducho často ovplyvnené faktormi, ktoré si neuvedomujeme.

Neoklasická ekonómia považuje človeka za racionálne uvažujúceho jedinca, ktorý sa síce môže dopustiť iracionálnych úsudkov pod vplyvom emócií, ale charakter týchto odchýlok je náhodný a zanedbateľný. V tejto práci ilustrujeme viaceré chyby v ľudskom vnímaní, spracovávaní a vyhodnocovaní dát, ktorých sa systematicky dopúšťame a ktoré neoklasická teória nedokáže vysvetliť. Taktiež uvedieme niektoré systematické anomálie, ktoré nedokáže tradičná ekonomická teória prostredníctvom jej modelov vysvetliť.

Behaviorálne financie poskytujú odlišný pohľad na mechanizmus ľudského rozhodovania a spochybňujú perfektnú racionalitu našich úsudkov, ktorá je jedným z východísk tradičnej ekonómie. Prostredníctvom experimentov a pozorovaní formalizujú poznatky o týchto odchýlkach.

Domnievame sa, že sa prakticky každý človek dopúšťa určitých odchýlok od racionality v úsudkoch a rozhodovaní. 

 

Celý článok.