December

  2015  

 

 

Behaviorálne financie dnes

Európsky fond na prispôsobenie  sa globalizácii

Národné účty vo verejnej správe

Medzinárodný menový fond - vplyv finančnej krízy na riadenie a finančné zdroje

Akvakultúra - význam, prínosy a riziká

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ing. Jarmila Vidová, PhD.
Katedra hospodárskej politiky
Fakulta národohospodárska 
Ekonomická univerzita

 

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

European Globalisation adjustment Fund (EGF)

  

Meniaca sa ekonomická situácia pôsobí na jednej strane pozitívny vývoj, na druhej stane sa stretávame bohužiaľ aj s jej negatívnou stránkou, ktorú je potrebné riešiť. Jednou z foriem je podpora pracovníkov, ktorí v dôsledku veľkých zmien v štruktúre svetového obchodu spôsobených globalizáciou, stratili prácu prostredníctvom Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii od roku 2007. Jeho rozsah sa rozšíril vzhľadom na zvyšujúci sa počet pracovníkov, ktorých sa ekonomický vývoj dotkol nepriaznivo od roku 2009. 

 

Celý článok.