December

  2015  

 

 

Behaviorálne financie dnes

Európsky fond na prispôsobenie  sa globalizácii

Národné účty vo verejnej správe

Medzinárodný menový fond - vplyv finančnej krízy na riadenie a finančné zdroje

Akvakultúra - význam, prínosy a riziká

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Lenka Huláková
Dominika Pokryvačová
NHF EU

 

Medzinárodný menový fond - vplyv finančnej krízy na riadenie a finančné zdroje

 

 

V priebehu činnosti MMF sa situácia na medzinárodných finančných trhoch menila a MMF sa snažil pomáhať členským krajinám pri riešení novovzniknutých problémov. Tým sa jeho aktivita postupne rozširovala aj do ďalších oblastí a v súčasnej dobe sa okrem už spomenutých cieľov zameriava aj na:

·         vytváranie nových prostriedkov medzinárodnej likvidity (SDR),

·         pomoc pri riešení problémov týkajúcich sa zadlženosti rozvojových krajín,

·         výskumnú, informačnú a poradenskú činnosť.

 MMF bol v posledných rokoch nútený čeliť náhlym a prudkým krízam, a preto, aby sa zabránilo ich vzniku, začal MMF klásť veľký dôraz na prevenciu. Prevencia sa skladá predovšetkým z týchto 4 oblastí:

1.      dohľad,

2.      transparentnosť,

3.      preventívne programy,

4.      technická pomoc.

 Dohľad nad hospodárskou situáciou krajiny je považovaný za jeden z najdôležitejších nástrojov v prevencii pred krízami a predstavuje základnú aktivitu MMF. Cieľom dohľadu je identifikácia potenciálnych problémov v predstihu a zabránenie ich rozvinutia do krízy.

Presvedčenie, že nedostatok transparentnosti prispel ku krízam v 90. rokoch 20. storočia, podnietilo zásadnú zmenu v prístupe MMF, ale i členských štátov. MMF vyvinul štandardy spojené s transparentnosťou. 

 

Celý článok.