December

  2015  

 

 

Behaviorálne financie dnes

Európsky fond na prispôsobenie  sa globalizácii

Národné účty vo verejnej správe

Medzinárodný menový fond - vplyv finančnej krízy na riadenie a finančné zdroje

Akvakultúra - význam, prínosy a riziká

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

   
 
Ing. Jarmila Vidová, PhD.
Katedra hospodárskej politiky
Fakulta národohospodárska
Ekonomická univerzita

  

Akvakultúra - význam, prínosy a riziká

 

Produkty rybárstva boli vždy dôležitou súčasťou našej stravy. O ich konzumácii svedčia dôkazy staršie ako 40 000 rokov. Miliardy ľudí dodnes pravidelne konzumujú produkty rybárstva a pre stovky miliónov z nich ide o hlavný zdroj bielkovín. Vzhľadom na trvalý rast svetovej populácie sa akvakultúra (potravinárske odvetvie s najrýchlejším rastom) stáva v porovnaní s minulosťou čoraz významnejším odvetvím.

Vďaka globálnej akvakultúre má už svet každoročne k dispozícii okolo 50 % rybárskych produktov. V záujme nasýtenia stále stúpajúceho svetový dopytu však produkcia tohto odvetvia naďalej rastie. Tiež vďaka akvakultúre môžeme zlepšovať a kontrolovať stavy mnohých morských a sladkovodných druhov, a pritom zdokonaľovať metódy na zabezpečenie ekologického správania, rentability a náležitej sociálnej štruktúry tohto odvetvia.

Akvakultúra je vo všeobecnosti chov alebo kultivácia vodných organizmov pomocou techník vytvorených na zvýšenie produkcie príslušných organizmov nad prirodzenú kapacitu životného prostredia. Súčasný objem výroby dosahuje okolo 1,3 mil. ton ročne s hodnotou asi 2,9 mld. €. Na produkcii rýb EÚ sa podieľa vyše 18 %  – čo predstavuje iba 2 % svetovej produkcie akvakultúry. V odvetví je priamo zamestnaných 65 000 ľudí. Kým sa však akvakultúra vo svete naďalej rozrastá, priemysel EÚ v posledných rokoch stagnoval. Hoci chov morských rýb sa naďalej zvyšuje (predovšetkým vďaka trom druhom – lososovi, morskému ostriežovi a morskej pražme), produkcia mäkkýšov a sladkovodných rýb v posledných rokoch stále klesá. 

 

Celý článok.